Hotline: 0978.695.888

Hotline: 0978.695.888

Bài viết được xem nhiều

Nấm Linh Chi to không có nghĩa là tốt

Nấm Linh Chi to không có nghĩa là tốt

Nên chọn: Nấm Linh Chi đỏ được trồng chuyên nghiệp, được kiểm soát bởi các cơ quan chuyên môn để chất lượng ổn định, đảm bảo hiệu quả và không...

Chi tiết

5 tiêu chuẩn chọn nấm Linh chi tốt

5 tiêu chuẩn chọn nấm Linh chi tốt

Năm tiêu chuẩn để chọn nấm Linh chi tốt là (1) màu sắc (2) mùi vị (3) lượng bào tử (4) độ ẩm (5) an toàn sử dụng 1. Màu sắcNên...

Chi tiết

Nấm linh chi chữa bệnh gì?

Nấm linh chi chữa bệnh gì?

Nấm linh chi là một dược liệu mà con người từ xưa đã biết dùng làm thuốc. Trong "Thần nông bản thảo" xếp nấm linh chi

Chi tiết

Cách sử dụng nấm linh chi

Cách sử dụng nấm linh chi

Nấm linh chi rất cứng và nhiều khách hàng đã và đang hỏi về cách sử dụng. Nhân đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cách sử dụng...

Chi tiết

lh-trong-nam

A+ A A-

QUY CHẾ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, được áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải có nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước.


Khuyến khích áp dụng Quy chế này đối với các dự án có nguồn vốn khác.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải.
b) Các tổ chức giám sát do chủ đầu tư thành lập để tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thực hiện theo các quy định cụ thể trong Quy chế này, phù hợp với vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tư vấn giám sát là hoạt động dịch vụ tư vấn, thực hiện các công việc quản lý, giám sát quá trình thi công xây dựng công trình theo hợp đồng với chủ đầu tư.
2. Tổ chức tư vấn giám sát là nhà thầu thực hiện việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
3. Cá nhân tư vấn giám sát là người thuộc tổ chức tư vấn giám sát hoặc người hành nghề độc lập về tư vấn giám sát.
4. Tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng công trình là nhà thầu thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật (trong thiết kế 3 bước) hoặc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (trong thiết kế 1 bước, 2 bước) làm căn cứ lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình theo hợp đồng với chủ đầu tư.
5. Nhà thầu thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng công trình theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
6. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (của cá nhân) là giấy xác nhận năng lực hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định (sau đây gọi là chứng chỉ).
Điều 3. Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát
Các tổ chức tham gia thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các dự án xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải, phải thông qua lựa chọn theo hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo các quy định hiện hành.