Hotline: 0978.695.888

Hotline: 0978.695.888

Bài viết được xem nhiều

Nấm Linh Chi to không có nghĩa là tốt

Nấm Linh Chi to không có nghĩa là tốt

Nên chọn: Nấm Linh Chi đỏ được trồng chuyên nghiệp, được kiểm soát bởi các cơ quan chuyên môn để chất lượng ổn định, đảm bảo hiệu quả và không...

Chi tiết

5 tiêu chuẩn chọn nấm Linh chi tốt

5 tiêu chuẩn chọn nấm Linh chi tốt

Năm tiêu chuẩn để chọn nấm Linh chi tốt là (1) màu sắc (2) mùi vị (3) lượng bào tử (4) độ ẩm (5) an toàn sử dụng 1. Màu sắcNên...

Chi tiết

Nấm linh chi chữa bệnh gì?

Nấm linh chi chữa bệnh gì?

Nấm linh chi là một dược liệu mà con người từ xưa đã biết dùng làm thuốc. Trong "Thần nông bản thảo" xếp nấm linh chi

Chi tiết

Cách sử dụng nấm linh chi

Cách sử dụng nấm linh chi

Nấm linh chi rất cứng và nhiều khách hàng đã và đang hỏi về cách sử dụng. Nhân đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cách sử dụng...

Chi tiết

lh-trong-nam

A+ A A-

Bộ GTVT ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư

Ngày 12/9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 2783/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trongquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư.

Quy định gồm 6 chương, 16 điều quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư. Quy định được áp dụng đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, bao gồm: Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban QLDA, các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT, các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư. Việc phân cấp, ủy quyền đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước (dự án BOT, BTO…) thực hiện theo quy định có liên quan của Bộ GTVT.

Quy định nêu rõ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Bộ trưởng Bộ GTVT là người quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư đối với tất cả các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý. Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành các Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước sang đầu tư theo hình thức PPP (BOT, BT, BTO). Quy định cũng nêu cụ thể thẩm quyền quyết định đầu tư; nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và thẩm tra dự án đầu tư; công tác lập kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh dự án đầu tư và các dự án có nguồn vốn hỗn hợp.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Công tác lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế, điều chỉnh thiết kế được duyệt, điều chỉnh dự toán công trình, quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng đều được quy định rõ.

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, quy định cụ thể quản lý chi phí, quản lý tài sản công thuộc dự án và thực hiện thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư thực hiện các nội dung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí, thực hiện thanh toán, quyết toán, quản lý tài sản trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện báo cáo sử dụng tài sản dự án hàng năm theo quy định và thu hồi tài sản sau khi kết thúc dự án…

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức PPP, giao Ban PPP thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với công tác giám sát, đánh giá tổng thể chủ đầu tư, quy định cụ thể nhiệm vụ của Ban PPP, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Cục QLXD&CLCTGT. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện báo cáo chậm so với quy định hoặc số liệu báo cáo không đảm bảo chính xác sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định./.

Theo Bộ GTVT